Nabídka služeb v Uherském Hradišti

Město Uherské Hradiště pro své občany, kterých v obci žije přes 90 tisíc, nabízí široký výběr služeb – ať už se jedná o dopravní infrastrukturu, zdravotnické a sociální služby, stravovací a ubytovací služby, vzdělávací služby nebo obchodní služby.

jaromir kavan DPWb536WHtg unsplash 1 - Nabídka služeb v Uherském Hradišti

Vedle typických městských služeb, které fungují v rámci každé větší obce – například dopravní služby, ubytovací služby, stravovací služby, zdravotní služby, obchodní služby a podobně se Uherské Hradiště aktivně snaží o rozšíření a zkvalitnění sociálních služeb.

Jaké sociální služby Uherské Hradiště nabízí?

Uherské Hradiště se každým rokem zapojuje do projektů optimalizace sociálních služeb na svém správním území. Město se aktivně snaží o navázání a udržování vztahů s institucemi sociální péče, jako jsou domovy pro seniory, azylové domy, dětské domovy apod.

jaromir kavan F8Nc V7j9Og unsplash - Nabídka služeb v Uherském Hradišti

Obec tak pomáhá a poskytuje podporu osobám, které se ocitly v tíživé životní situaci. Uherské Hradiště usiluje o prevenci v oblasti sociálního vyloučení a izolace. Skrze své sociální služby pomáhá svým občanům žít běžný život tak, aby byli jeho obyvatelé schopni práce, povinné školní docházky a dalších běžných aktivit.

Uherské Hradiště sociální služby koordinuje a dlouhodobě plánuje tak, aby byla jejich nabídka co nejširší a vztahovala se na všechny skupiny obyvatelstva od malých dětí přes fyzicky a duševně postižené po seniory. Poskytované služby jsou tak k dispozici všem občanům na území Uherského Hradiště, bez ohledu na věk, pohlaví, národnostní nebo náboženskou příslušnost.

Jaké jsou konkrétní příklady sociální péče?

michal nevaril FFv MNZty3Y unsplash - Nabídka služeb v Uherském Hradišti

Mezi příklady sociální péče se nachází například domovy pro seniory nebo instituce poskytující péči osobám z fyzickým nebo mentálním postižením, dále zde nalezneme osobní asistenci, pečovatelskou službu či azylové domy pro matky s dětmi apod.

Pro koho jsou sociální služby určeny?

Sociálních služeb mohou využívat senioři, lidé s fyzickým nebo mentálním postižením, matky samoživitelky s dětmi, lidé ze sociálně vyloučených skupin a sociálně slabých lokalit, děti bez finančního zajištění, osoby bez samostatného bydlení apod.